2.4 – Sociala bevis

1

Vilket påstående är mest korrekt?