1.4 – Position, intresse och behov

1

Hur skiljer du på positioner och behov?

2

Hur bygger du lämpligast dina argument?