zen förhandlingsteknik

Zen-förhandling

”Zen-förhandling” är ett av Yesbridges förhandlingskoncept som handlar om närvaro.

Närvaro är viktigt för en god förhandlare. Om du under förhandlingen sitter och tänker på vad du ska säga härnäst, hur du uppfattas, vad du gjorde igår, eller vad du ska äta till middag, så är du sällan lyhörd inför din motpart och dennes behov.

Förmågan att vara i nuet är central i de flesta kommunikativa situationer. Ett exempel kan vara när en intervjuande journalist sitter och tänker på nästa planerade fråga istället för att verkligen lyssna på svaren, och följa upp. Utan följdfrågor, fördjupning och närvaro blir intervjun ytlig.

Givetvis behöver du vara väl förberedd inför din förhandling, men du bör samtidigt anpassa dig till det som kommer fram under förhandlingens gång. Detta är en kreativ process som kräver närvaro och improvisation.

Det finns flera bra sätt att träna upp din närvaro. Några exempel är meditation, att undvika multitasking, eller varför inte prova improvisationsteater.


Meditation

Meditation finns i många former och kan vara svårt att beskriva i korthet. Men vi kan för enkelhetens skull säga att det handlar om medveten närvaro och att kunna observera sina tankar utan att dras med i dem.

En klassisk metod för att göra detta är att sitta i lugn och ro och observera din andning, varje gång som du känner att dina tankar är någon annanstans så noterar du detta och återgår till att och  observera din andning igen. Detta är betydligt svårare än det låter.

Genom träning kan du få en bättre närvaro och kan enklare notera när dina tankar börjar vandra iväg från det som är här och nu.


Undvik multitasking

Studier visar att multitasking inte fungerar så bra. Gör istället en sak i taget och fokusera på det du gör just nu fullt ut.

Ägna dig då och då åt aktiviteter som kräver din fulla aktiva uppmärksamhet. Överväg att ibland stänga av din mobiltelefon och istället välja att t.ex. läsa en krävande bok, spela schack eller lära dig spela ett instrument. Då kommer din hjärna må bra och din medvetna närvaro förbättras.


Improvisationsteater

Grunden i improvisationsteater är att bejaka och spela vidare på din motspelares agerande. Du vet aldrig vad som kommer att hända, vilket innebär att du inte kan planera i förväg. Om du exempelvis förutsätter att teaterscenen ni spelar är på väg åt ett visst håll, så kommer det händelseförloppet genast avbrytas av att din medspelare säger något oväntat. Du sätter alltså krokben för dig själv varje gång du tänker i förväg.

Du tvingas därmed lyssna och kan inte ligga steget före i tanken. Istället måste du vara helt öppen för att ta vilken väg som helst beroende på vad som dyker upp och vad dina motspelare gör.

En annan lärdom från improvisationsteater är att du inser att även om det går helt annorlunda än planerat så kan du lösa det.


Så här använder du detta i din förhandling

Bli medveten om att närvaro är viktigt och var närvarande vid din nästa förhandling. Din förmåga att lyssna och förstå motpartens behov kommer då att förbättras. Om du tappar fokus och svävar iväg i tanken så känner ofta motparten av detta och ni tappar kontakten.

Träna gärna genom att testa någon av ovanstående tekniker, eller någon annan metod som du tycker passar dig. Det kommer att löna sig både i dina affärsförhandlingar och privat.


Lyckoforskningen visar också att närvaro är viktigt för att må bra.

*Ordet ”Zen” är det japanska uttalet av kinesiskans ”chán” (ch’anna) som ljudmässigt kom att översätta sanskrit-ordet dhyana och betyder ungefär fokusering av sinnet, eller helt enkelt meditation. Ordet har blivit känt bland annat genom zen-buddhismen.

Joakim Aare
Yesbridge

Kommentarer