”Vintertid” vs ”normaltid” – ordvalet påverkar förhandlingen!

På söndag ställer vi om klockan till ”vintertid”, eller borde vi kanske istället kalla det ”normaltid”? Vilket ord du väljer att använda påverkar hur vi värderar den objektiva händelsen att klockan ställs om. De som vill ha vintertid året om vill gärna benämna det som normaltid, medan de som vill ha kvar sommartiden gärna fortsätter kalla det vintertid.

Inom skogsindustrin kan man välja att prata om ”kalhygge” eller ”föryngringsyta”. Värderingen och vår syn på det avverkade området kan uppfattas på olika sätt beroende på vilket uttryck som används. Detsamma gäller när mäklare pratar om ett ”renoveringsobjekt” eller ett objekt med ”förbättringspotential”, beroende på hur man vill att spekulanterna ska uppfatta det.

Bankerna pratar hellre om ”rådgivare” än ”säljare”. Ett annat exempel kan vara om du driver en ”second hand”-klädbutik. Bör du då säga att du säljer ”använda”, ”begagnade” eller kanske rent av ”hållbara” kläder? ”Hållbara” ger sannolikt en bättre känsla. Kunden blir då en ansvarstagande medborgare som gör en insats genom att köpa dessa kläder, istället för nya. Samma saker kan ses som antingen problem eller möjligheter, delvis beroende på presentation och ordval. Du kan säkert själv komma på många egna exempel på liknande situationer, då framförandet eller ordvalet har betydelse för hur de uppfattas.

Den som har fördelen att kunna namnge eller rubricera en situation, företeelse eller händelse är den som får tolkningsföreträde. Orden och därmed värderingen du väljer kan sitta i under lång tid.

Var noga med att namnge dina erbjudanden, förslag, argument eller projekt på ett klokt sätt, det kan vara helt centralt för mottagandet och slutresultatet i din förhandling. Och glöm nu inte att ställa om klockan i helgen!

Joakim Aare
Yesbridge

 

Kommentarer