Valet 2022 – varför svarar inte politiker på frågan?

Politisk förhandling, retorik och argumentation är omfattande och spännande områden. Nu när valrörelsen drar igång på allvar så är det en ypperlig möjlighet att få se och höra förhandlingsteknik på bästa sändningstid.

Det finns väldigt mycket att säga om detta men jag nöjer mig här med att ta upp en viktig aspekt som även du effektivt kan använda i dina förhandlingar, nämligen att själv fokusera på det du tycker är viktigt och vill lyfta fram.

En sak som snabbt blir tydligt i politiska debatter är att oavsett journalisters eller medborgares frågeställningar så får politikerna ofta svaret att handla om just deras eget partis kärnfråga. Ett politiskt parti gynnas ofta när just deras kärnfrågor står på agendan och diskuteras. Det är där politikerna är som starkast, mest informerade och dessutom har profilerat sitt partis politiska ”varumärke”. Detta gör att du förmodligen associerar vissa sakfrågor med vissa partier.

På grund av denna ständiga kamp om att sätta agendan och styra samtalet så är det många politiker som inte svarar på frågorna de får, utan snarare på en fråga som de skulle vilja ha fått. När detta uppdagas av envisa journalister som inte nöjer sig med svaren de får, utan upprepar frågan gång på gång, så kan det bli närmast parodiskt. Håll utkik efter detta i valdebatter och partiledarutfrågningar.

Det kan alltså vara fördelaktigt att låta samtalen kretsa kring det du är mest insatt i och det som du vill att förhandlingen ska handla om. Det är det vi fokuserar på som blir det viktiga. Detta gäller även i dina egna förhandlingar. Kom ihåg att du inte behöver följa någon annans agenda eller låta frågor du inte vill svara på styra in dig åt fel håll.

”Only a fool fights by the ground rules, that his enemy has laid down for him.” Malcolm X

Notera dock att politiker i debatter ofta försöker övertyga åhörarna snarare än frågeställaren eller motparten, medan du som förhandlare istället ofta vill komma överens med din motpart. Denna skillnad gör att du som förhandlare behöver vara en bättre lyssnare än politikern. Att lyssna efter motpartens behov gör bägge parter nöjdare och skapar varaktiga relationer.

Joakim Aare
Yesbridge

 

Kommentarer