förhandlingsteknik kontrast

Valet 2022 – del 2. Politikerna förhandlar med kontraster!

Under valrörelsen ser vi nu hur olika politiker och intressegrupper presenterar helt olika verklighetsbeskrivning. Hur står det till i Sverige och övriga världen, och hur ser statistiken egentligen ut? Ja, till och med det tycks vara förhandlingsbart. 

Generellt i förhandlingar och beslutsfattande så behöver vi kontraster för att vilja göra förändringar. Om nuläget är bra så är det naturligtvis svårt att motivera en förändring. Men om nuläget är dåligt och det finns en möjlighet att en förändring kommer göra saker bättre, så är vi givetvis mer benägna att förändra.

Ju större kontrasten är mellan det dåliga nuläget och den bra framtiden, desto villigare är vi att få till en förändring. 

Det är därför som oppositionen har ett större incitament att föra fram en sämre verklighetsbild än regeringen. Regeringen och de som vill att den politiska makten ska kvarstå som den är nu, beskriver ofta verkligheten som mer positiv än de som önskar en förändring och ett maktskifte. I de fall där bägge parterna är missnöjda med läget, så handlar argumentationen snarare om när försämringen skedde och vem som kan hållas ansvarig. Notera gärna detta nästa gång du följer en partiledardebatt.

Hur använder du då detta i dina förhandlingar? När du förhandlar, alternativt vill sälja in en produkt, tjänst, idé eller lösning, så fokuserar du förmodligen i första hand på problemet och utmaningen (det dåliga nuläget), varpå du presenterar hur ditt förslag kan skapa en lösning och därmed en bättre situation framöver. Ju större kontrasten är, desto starkare är även motpartens vilja att förändra och godta din lösning. 

Vänliga hälsningar,
Joakim Aare

 

Kommentarer