samarbete förhandling

Tuffare ekonomiska tider kan bli förhandlingens renässans!

Vi går nu mot tuffare ekonomiska tider. När resurserna blir knappa kan vi välja mellan två olika tillvägagångssätt – att ”slåss” eller att samarbeta. Genom bra förhandling kan vi främja samarbete och finna lösningar som gör fler nöjda.

När kontot gapar tomt, huset blir allt kallare och maten inte räcker till, så behöver vi hjälpas åt för att kunna tillgodose våra egna och andras behov. Dock så kan aktiviteter som samåkning till jobbet, gemensam matlagning i studentkorridoren eller delat boende innebära mycket stora förhandlingsutmaningar.

Vi människor är ämnade att samverka för att kunna överleva och må bra. Nära relationer är ofta centralt för att vi ska känna mening och glädje i tillvaron. Men med pengar på kontot, värme i huset och fullt i kylen, så minskar vårt relationsbehov betydligt – i alla fall för många av oss. Vårt umgänge kan då ibland reduceras till en schemalagd fritidsaktivitet som inte är nödvändig för vår materiella överlevnad. Detta blir allt tydligare nu när t.ex. digitala möten, hemmakontor och riktigt bra Netflix-serier för oss allt längre ifrån varandra.

Kriser kan locka fram både bra och dåliga sidor hos oss. Så om vi ska försöka se den annalkande ekonomiska krisens positiva effekter, vilket jag som förhandlare vill göra, så kanske den kan föra oss närmare varandra. Dessa tuffare tider skulle kunna bli förhandlingens, samarbetets och relationernas renässans.

Detta är inte ett försök att glorifiera sämre tider, utan snarare en reflektion kring en situation när människors förhandlingsförmåga och relationer blir viktigare än någonsin.

Om ditt bolag drabbas av den ekonomiska nedgången och kunderna inte kommer in lika enkelt som tidigare – då är det viktigare än någonsin att du och dina kollegor lär er förhandla!

Joakim Aare
Yesbridge

 

Kommentarer