När tennis möter förhandling!

Just nu pågår Wimbledon för fullt och idag börjar dessutom tennistävlingen i Båstad. Därför känns detta som ett passande tillfälle att utforska de många likheter som finns mellan tennis och förhandling. Här är några exempel.

Inför matchen
Förberedelser och kunskap om motståndaren är centralt. Precis som i tennis, där spelare möts på banan, inleds även en förhandling med två parter som sätter upp sina mål och intressen. Gedigen förberedelse, träning och strategiskt tänkande är nycklarna till framgång i båda fallen. Dessutom bör man vara väl insatt i spelreglerna, som måste vara tydligt etablerade redan innan tennismatchen – eller förhandlingen – börjar. Om den ena parten förväntar sig en schackmatch och den andra en tennismatch, så skapas givetvis förvirring, osäkerhet och konflikter.

Grundslagen
Precis som i tennis så har förhandlare sina ”grundslag” – de grundläggande teknikerna som används för att kommunicera och övertyga. Att behärska konsten att lyssna, kommunicera tydligt och vara övertygande är viktiga grundläggande verktyg att nyttja i förhandlingar. På samma sätt behöver tennisspelaren ha stabila grundläggande färdigheter och grundslag att använda – oavsett motstånd.

Serven och returen
I tennis kan en kraftfull serve vara en avgörande inledning på en bollduell. På samma sätt kan en välplacerad öppningsposition eller ett starkt förstabud sätta tonen för en framgångsrik förhandling. Att i förhandlingen kunna anpassa sig och svara på motpartens drag är lika viktigt som att kunna slå en snabb och välplacerad retur i tennis.

Spelets tempo
Tennis kan vara både snabbt och långsamt, precis som förhandlingar. Ibland krävs det snabba beslut och förflyttningar, medan det andra gånger är nödvändigt att hålla ett lugnt tempo för att tålmodigt bygga upp en lyckad poäng. Att kunna anpassa sig till tempot och situationen genom flexibilitet är en färdighet som både tennisspelare och förhandlare behöver behärska.

Mental styrka
Tennis är inte bara en fysisk utmaning, utan kräver även en stark mental inställning för att klara av motgångar och bibehålla fokus. På samma sätt kan förhandlingar vara utmanande, samt kräva uthållighet och tålamod för att nå önskat resultat. Att kunna hantera stress, starka känslor och behålla ett klart sinne är avgörande för framgång i båda sammanhangen. Man kan även använda sig av sina känsloyttringar för att sätta motståndarens psyke i gungning. Björn Borgs totala avsaknad av att visa känslor på banan, alternativt John McEnroe´s vredesutbrott, kunde bägge påverka motståndarnas mentala balans.

Handslaget
Tennismatchen avslutas liksom förhandlingen med ett handslag, både med motståndare och domare. En trevlig avslutning är önskvärd då vi möjligen möter samma motståndare eller motpart igen, kanske i något helt annat sammanhang. En god relation är att rekommendera oavsett resultat i en match eller förhandling. (Se bilden ovan på hur tennisstjärnorna och antagonisterna Rafael Nadal och Roger Federer bryter ihop över Federers besked att avsluta sin karriär, vilket visar att det ofta handlar om så mycket mer än resultatet i den enskilda matchen eller förhandlingen.)

Så nästa gång du spelar eller ser en tennismatch, eller befinner dig i förhandlingsrummet – betänk då ovanstående likheter och låt dem inspirera dig till att nå ett bättre resultat. En viktig skillnad mellan tennis och förhandling är dock att en tennismatch bara har en vinnare, medan det i en god förhandling kan finnas flera vinnare.

Lycka till på både tennisbanan och i förhandlingsrummet!

Joakim Aare
Yesbridge

 

Kommentarer