Julklapparnas psykologi – vilken sorts gåva stärker relationen?

Snart är det dags att köpa julklappar, kanske till anhöriga, kunder eller medarbetare. Oavsett vem du tänker ge en julklapp till, så vill du säkert göra mottagaren glad. Förhandling handlar ofta om att bygga relationer och då kan gåvor och omtanke vara en del av detta. Så vad säger förhandlings- och beslutspsykologin om val av gåva?

Rationella ekonomer tycker att rena pengar är den ”bästa” gåvan. Då kan mottagaren själv välja precis vad den vill ha, och det uppstår ingen välfärdsförlust om mottagaren får något som han eller hon kanske inte skulle köpt själva. 

Beteendeekonomer däremot, de tar in känslomässiga och relationella aspekter, vilket vi bör göra när det gäller gåvor. Om du exempelvis ska ge dina medarbetare en julklapp så kommer en monetär bonus att ge en kortsiktig uppskattning, men det kommer glömmas bort relativt fort. Självklart behöver medarbetarna en ekonomisk kompensation för sitt arbete, men det som långsiktigt bygger relationer och motiverar oss är det vi minns. Det kan exempelvis vara upplevelser såsom middagar, resor, konserter eller teaterföreställningar.

Man kan också skilja mellan permanenta gåvor och sådana gåvor som är tillfälliga i och med att de ”konsumeras”. Många är tveksamma till att ge bort permanenta gåvor av oro för att de ska upplevas som alltför påträngande. Dan Ariely, Professor of Psychology and Behavioral Economics at Duke University, rekommenderar oss dock att generellt ta mer risker när vi ger gåvor. Choklad och blommor i all ära, men är vi endast ute efter att inte förarga mottagaren eller är målet snarare att överraska, glädja och bli ihågkomna?

Ariely säger att:

”Gifts are not an economic transfer of wealth – they’re about friendship and bonding.”

Ariely föreslår vidare att ge bort saker som gör att mottagaren minns oss, och den bästa effekten får man då av gåvor som används regelbundet. Han brukar själv ge bort riktigt dyra pennor eller exklusiva hörlurar. Med pennorna blir det nästan som om han talar till mottagaren genom pennan mot pappret och med hörlurarna blir det som om han viskar i deras öron. Dessa gåvor kanske kan tyckas intima i någon mån, men ändå inte alltför påträngande. Han nämner också elektrisk mixer som en annan klapp som låter högt, kan ge ett gott resultat i köket och därmed även ett upprepat minnesvärt intryck.

Tänk också på vid vilka tillfällen gåvan är ämnad att användas och därmed i vilket sammanhang mottagaren tänker på dig. Det är betydligt bättre att bli ihågkommen i en trevlig än i en otrevlig situation. Exempelvis är det många företag som i reklamsammanhang ger bort fönsterskrapor till bilförare. Men när mottagaren väl står och skrapar rutan en tidig måndagsmorgon i december, i mörker och minusgrader med stelfrusna händer, så kanske du inte vill att personen ska tänka på just dig.  

Sammanfattningsvis – tänk på vad du vill signalera med dina julklappar, i vilket sammanhang du vill bli ihågkommen och att goda minnen motiverar och uppskattas mer än pengar. Och om julklappen är genomtänkt och avsedd till oss personligen så stärks relationen och vi blir extra glada.

God jul och lycka till i julklappshandeln!

Joakim Aare
Yesbridge

 

Kommentarer