inflation och förhandlingsteknik

Inflationen 8 % i juli – ett starkt förhandlingsargument!

Riksbanken mätte inflationen till hela 8,0 procent under juli månad 2022. Så höga nivåer som vi haft i Sverige de senaste månaderna har vi inte sett sedan tidigt 90-tal. Hur kan du använda detta när du förhandlar?

När du förhandlar kan det vara effektivt att använda inflationen som ett argument. Den kan vara en rimlig förklaring till varför du som säljare nu väljer att höja dina priser med en procentsats som motsvarar inflationen, alternativt att du vid en löneförhandling bör förespråka en löneökning i linje med inflationen.

Om du istället sitter på köpsidan, så har du säkert hört argumentet från leverantörerna att alla priser går upp på grund av inflationen och att de därför inte kan inte göra annat än att höja sina priser de också. När deras information är så pass generell, så bör du ställa frågor för att förmå dem att ge dig en tydligare och mer detaljerad förklaring. Svävande och generaliserande argument kan ifrågasättas för att få klarhet och på så sätt kunna hitta lösningar tillsammans. Utan insikter kring orsaker, bakgrund och behov så är det svårt att förhandla.

Det är ofta enklare att förhandla med argument som bygger på utomstående uppgifter, som bägge parter kan enas kring, snarare än på argument grundade på dina egna subjektiva värdebedömningar. Detta gör inflationen till ett lämpligt argument som du kan använda effektivt, inte minst nu, då det pratas flitigt om den i nyhetsmedierna.

Så kom ihåg inflationen när du förhandlar! 

Joakim Aare
Yesbridge

 

Kommentarer