Grannen spelar för hög musik! Förhandla med NVC.

Nonviolent Communication (även kallat Giraffspråket) är en kommunikationsmodell som utvecklades av psykologen Marshall Rosenberg på 70-talet. Den har fått stor spridning inom konfliktlösning och förhandling. NVC (Nonviolent Communication) är väldigt effektiv då det gäller att skapa relationer och lösningar när parter har olika behov.

Tänk dig t.ex. att din granne spelar jättehög (din subjektiva värdering) dålig (din subjektiva värdering) musik, jättesent (din subjektiva värdering) en vardagskväll (objektiv observation).

NVC har 4 grundsteg. Om detta är nytt för dig och du följer dessa steg i din kommunikation så kommer du bli överraskad över dess goda effekter i dina relationer och förhandlingar.

 

1. Vad jag observerar.

Undvik tolkningar och värderingar. Notera bara det en neutral och objektiv kamera skulle spela in. Kom ihåg att en kamera inte spelar in känslor. Om någon exempelvis talar högt så är det din tolkning att det beror på ilska. Även att någon talar högt, kan vara din tolkning.

Knacka på hos grannen och säg att du hör upp till din lägenhet att de spelar musik. (Det kan givetvis vara bra att småprata lite också, så man inte går alltför rakt på sak.)

 

2. Hur jag känner.

Beskriv hur du känner dig i relation till det du observerar, men tänk på att det ska vara känslor som kommer från dig. Dvs du kan känna dig arg, glad, frustrerad eller utmattad. Men att känna sig exempelvis utnyttjad eller sviken är anklagelser. Undvik anklagelser, såsom du stör mig eller du är oförskämd. Håll dig till hur du känner.

Jag känner mig frustrerad och stressad av musiken. 

 

3. Vilka är mina behov.

Alla känslor, enligt NVC, kommer från behov som inte blivit tillgodosedda. T.ex ilska kan komma från ett behov av respekt som inte är mött. Att känna sig förvirrad kan komma från ett behov av ärlighet som inte är uppnått

Imorgon är en viktig dag för mig med ett viktigt möte. (ju bättre grannen kan relatera till din situation, ju bättre kommer de förstå dig och vilja hjälpa dig), och jag har verkligen behov att kunna sova ikväll. Tyvärr kan jag inte sova när jag hör musiken, och jag är rädd för att det kommer försämra mina chanser på mötet imorgon.

 

4. Uppge mina önskemål.

NVC-processen avslutas med att du kommunicerar dina konkreta önskemål. Vilka handlingar önskar du. Formulera dig på ett positivt sätt.

Skulle ni kunna tänka er att sänka eller stänga av musiken så skulle det hjälpa mig jättemycket?

 

Prova gärna denna metod nästa gång du förhandlar eller sitter i ett svårt samtal. Ibland kan det räcka med att hoppa direkt till punkt 3 och punkt 4. Behoven är återkommande det viktigaste i de allra flesta konflikter och förhandlingar.

Kommentarer