Forhandlingsteknik fiolprincipen

”Fiolprincipen” – sist men inte minst!

Du har säkert hört hur viktigt det är med första intrycket, men det som händer sist är minst lika viktigt och underskattas ofta.

Tänk dig att du är på en klassisk konsert och alla instrument samverkar i fantastisk harmoni och du njuter till fullo, men precis i konsertens sista sekund så blir det ett obehagligt missljud i en av fiolerna. Tyvärr kommer detta påverka hela din konsertupplevelse på ett betydligt mer negativt sätt än om missljudet hade uppstått någon gång tidigare under föreställningen. Hela din minnesbild kommer förställas och påverkas till det negativa.

Ett annat mer positivt exempel är att kloka idrottsstjärnor ofta avslutar sin karriär när de är på topp. Då minns vi deras framgångar.

Hur använder du ”fiolprincipen” i en förhandling?

Tyvärr är det många som avslutar förhandlingen med att ta några billiga poäng, eller fördelar, som gör motparten missnöjd eller besviken. Kanske lägger du in ett sista klagomål eller säger något negativt. Detta kan försvåra genomförandet av överenskommelsen och sätta den framtida relationen på spel.

Det är bättre om du avslutar med att säga något positivt, som både du och din motpart håller med om. Ett exempel kan vara: ” Jag tror vi kommer få ett riktigt bra samarbete och det ska bli roligt att genomföra det här tillsammans med dig”. Överväg också om du i förhandlingens slutskede, eller när ni redan är överens, kan ge något av extra värde till motparten.

Så kom ihåg ”fiolprincipen” och att sista intrycket räknas. Avsluta din förhandling positivt och på topp!

Joakim Aare
Yesbridge

Kommentarer