Apa som förhandlar!

Om du spenderar semestern på Bali så gäller det att hålla i dina prylar. Här ser du hur en opportunistisk apa agerar slug förhandlare. Så vad kan du lära dig av en apa? Kika på detta 3 minuters filmklipp och läs sedan klart nyhetsbrevet.

Apa som förhandlar!

Filmen visar att vi människor inte är ensamma om att förhandla. Apor och många andra djur förhandlar också. Det handlar ofta om överlevnad i en värld av begränsade resurser.

Apan i filmen har lärt sig några saker som även du kan ha användning av när du förhandlar, som t.ex. följande:

– Lär dig av tidigare förhandlingar.
Apan vet hur mycket den kan begära för ”bytet” eftersom den säkerligen har gjort på samma sätt många gånger tidigare.

– Vad har du som är värdefullt för motparten? 
Apan vet vilka saker som är mest värdefulla för turisterna och riktar därför in sig på dessa.

– Vad har motparten som är värdefullt för dig? 
Apan vet vilken typ av resurs (närmare bestämt god mat) som turisterna bär med sig och som de med stor sannolikhet kan förhandla till sig.

– Gör byten som gagnar bägge parter.
Mobilen är värd mer för turisten än för apan och maten är värd mer för apan än för turisten, (då maten är svårare för en apa att få tag på än för en människa).

– Framtida överenskommelser och tillit.
Apan vet att om de fullföljer överenskommelsen så går dessa lyckade förhandlingar att upprepa. Men om apan istället inte skulle lämna tillbaka telefonen trots att de fått mat, så är risken t.ex. att turisten blir arg och skadar apan, samt att inte heller andra turister vill förhandla med apan framöver. Det är de apor som håller sig till överenskommelsen som i längden blir de mest framgångsrika förhandlarna. Visserligen är ju apans agerande i ingången till förhandlingen moraliskt tveksamt, men det är en annan historia.

Om du vill fördjupa dig apornas psykologi och förhandling så har Dr. Jean-Baptiste Leca, associate professor of psychology, på the University of Lethbridge i Kanada, gjort en del studier.

Joakim Aare
Yesbridge

 

 

Kommentarer