Kan AI ersätta människan i förhandlingar?

AI har potentialen att komplettera och förstärka människors förhandlingsförmåga, men det är osannolikt att den helt kan ersätta människan i förhandlingssituationer. Det finns flera faktorer att beakta när man diskuterar AI:s roll i förhandlingar: Mänsklig interaktion och relationer: Förhandlingar innefattar ofta komplexa sociala dynamiker och mänsklig interaktion. Att bygga förtroende, läsa kroppsspråk och förstå kulturella nyanser […]