Förhandlingsteknik storytelling

Med storytelling vinner du förhandlingen – eller?

Är det fördelaktigt att använda storytelling för att övertyga i förhandlingar, eller ska vi hålla oss till rena fakta? I en studie vid Northwestern University ville forskarna Rebecca J. Krause och Derek D. Rucker undersöka detta närmare. Så här gick det till: Forskarna skrev fyra olika säljannonser för en påhittad ny mobiltelefon som de kallade […]