Bad cop, bad cop!

”Good guy, bad guy” är en klassisk förhandlingsteknik som kan tillämpas i många situationer och bygger på den påverkansprincip som brukar kallas ”kontrastprincipen”. Genom att kontrastera något bra (Good guy) mot något dåligt (Bad guy), så kommer det bra att framstå som ännu bättre än vad det hade gjort utan jämförelsen, ”kontrasten” mot det dåliga. […]